VİZYON & MİSYON

Misyonumuz; Bütçesinin elverdiği kadar içinde deniz ve denizci olan filmler yapmak için kurulmuştur.

Vizyonumuz, Temel insan hakları, uluslararası hukuk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Genel ahlak kuralları ve insan onuru çerçevesinde her konuda fikri ve vicdanı hür biçimde kendimizi ifade edecek projeler gerçekleştirmek.